chatic.ru:
:
· 25.11.2013
:
· 00:00 ()
· 01:00
· 02:00
· 03:00
· 04:00 ( )
· 05:00
· 06:00
· 07:00 ( )
· 08:00 ( )
· 09:00 ( )
· 10:00
· 11:00
· 12:00 () ( )
· 13:00
· 14:00
· 15:00
· 16:00
· 17:00
· 18:00
· 19:00
· 20:00
· 21:00
· 22:00
· 23:00

25.11.2013 - 21:00

-Sasha-, ___> )
pypysy, l__l> , ))
, pypysy>
l__l, pypysy> ) )
-Sasha-, pypysy, > ?)
pypysy, l__l> , )))
MrStiv, da_poh> !
-Sasha-, , pypysy> )))
-Sasha-, , pypysy> !!!
l__l, pypysy> ) .. .. ) , - )
pypysy, l__l> )) ))
l__l, pypysy> ? .
pypysy, l__l> " "
___, -Sasha-> ,
pypysy, l__l> ,
l__l, pypysy> ) ?
-Sasha-, ___> !!!
pypysy, l__l> , ) ))
anastesia, Johnyboy> ))
pypysy, > ?
-Sasha-, ___> , !
, pypysy> ,
l__l, pypysy> , .. ... )
MrStiv, l__l> !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
-Sasha-, ___>
-Sasha-, ___> !!!
-Sasha-, ___> !
l__l, pypysy> , . , ..
Drow, - 22:05:24 ))
l__l, pypysy> ) , ) ))
pypysy, l__l>
-Sasha-, Gla> ?
, anastesia>
MrStiv, l__l> error error error error
Drow, , ))
, anastesia> . 23
Drow, pypysy> ?
MrStiv, > !!!
Drow, - 22:08:23 , )) ))
, pypysy> , ? !
l__l, pypysy> 10 5...
pypysy, l__l> -
, MrStiv>
Drow, pypysy> , ? _
, - 22:10:34
, Johnyboy> , ?
_, ,
Silver_Raven, - 22:10:40
anastesia, Johnyboy> )
_, Gla> ,
Gla, _> *** ?)
_, - 22:12:07 ...
_, Gla> ) ?!)
Drow, pypysy> ?
da_poh, MrStiv> , ?
Gla, _> , ) ?)
Drow, pypysy> _
MrStiv, da_poh> !
Drow, - 22:13:51 . "")
Drow, pypysy> , .
_, Gla> ) .. ?!)
, Drow>
, Drow>
Gla, _> , )) )
Drow, > .
_, Gla> ?!
, Drow> ... ..
Gla, _> ))) -_- )
Drow, pypysy> ? (())_(())
_, Gla> ?! ?!
Drow, - 22:17:19 )
Gla, _> 10 ) ) ))
pypysy, Drow> -
_, Gla> ^^ .. -. , ))***
Drow, pypysy> ?
Gla, _> ^^^ !))) *:
Drow, MrStiv> ?
pypysy, Drow>
Drow, ...
Drow, pypysy> )
Drow, - 22:24:19 .
pypysy, Drow> ?
Drow, pypysy> ...G36K. (*__*)
pypysy, Drow> ,
pypysy, Drow>
Drow, pypysy> ) . )
Drow, pypysy> ... , 140-160 / )
Drow, pypysy> 1?))
Drow, pypysy> ))
, Drow> ?)
Drow, > ?
, Drow> -, )
Drow, ))
pypysy, Drow> , ))
Drow, pypysy> ?
Drow, pypysy> ?
pypysy, Drow> ?
, anastesia> ..
, anastesia>