chatic.ru:
:
· 15.10.2009
:
· 00:00 ()
· 01:00
· 02:00 ( )
· 03:00 ( )
· 04:00 ( )
· 05:00 ( )
· 06:00
· 07:00 ( )
· 08:00 ( )
· 09:00
· 10:00
· 11:00
· 12:00 ()
· 13:00
· 14:00
· 15:00
· 16:00
· 17:00
· 18:00
· 19:00
· 20:00
· 21:00
· 22:00
· 23:00

15.10.2009 - 0:00

Money, > _ ! .
Money, > ChatMaster ! .
, Slade>
Money, > Darth_Smith ! .
Money, Bort222 ChatMaster C : .
, Slade> ,
, Slade> ?
, Slade>
ANTI_SPAM, ChatMaster. .
ANTI_SPAM, ChatMaster. .
ANTI_SPAM, ChatMaster. .
, Slade> ?
Slade, >
, Slade> , ,
, _> ?
_, > ))
, _>
, _> ,
Slade, >
Slade, > )
_, > ) ?
Slade, >
, _> ,..........
, _> ,
_, > )) ?
, Slade> ?
, Slade>
_, > )) ..) )) 14)
, _> ?
DiLocK, , Slade, _> ?
Slade, _>
, Slade>
_, Slade> ?
_, > 20 ))
Slade, _> ) )
, Slade> ,
, Slade, _> 40
Money, > ! .
_, > ))
, _> ,
, Slade>
Chatic, ksd_Digl . 60 :(
_, DiLocK> ))))
, Slade> ?
, Slade> ?
,
DiLocK, > ,
, Slade> ,
, Slade>
, Slade>
, Slade> ..........
, Slade> ?
Slade, > ) ))))
, Slade, > )
Slade, ))))))))))
, > .
, Bort222> ?
ChatMaster, Bort222> , ,
, >
, >
, > ?
, >
, > \
Bort222, ChatMaster> ))
, ChatMaster>
, ChatMaster>
, > , ?
, >
ChatMaster, > ,
Bort222, > ?
, ChatMaster>
, > ..
ChatMaster, > ? - )))
, >
ChatMaster, Bort222>
, Bort222> 14 , 79
Bort222, > ?
, ChatMaster> ,
, Bort222> ,
ChatMaster, - 00:41:54 !
Bort222, > . , .
ChatMaster, >
, Bort222> ""
Bort222, > 1 .
, >
, Bort222> , ,
, >
Bort222, >
, ChatMaster> !
, >
Bort222, >
, Bort222> ... ! -
, Slade> ,
, ChatMaster> ,
, Slade> ?
, Slade> ,
, Bort222> 5
Slade,
, Slade>
, ChatMaster>
ChatMaster, > , 6 .
, ChatMaster> ? ?
, ChatMaster> ?
ChatMaster, , -
, ,
Slade, ... , ( ) ... ... ...
, ChatMaster>
, Slade> ., ,
Slade, >
Chatic, NitrogeN . 60 :(
Slade, )
ChatMaster, ... -
, ChatMaster>
, ChatMaster> ,